اینوتوکن چیست؟

اینوتوکن ابزاری جهت تسهیل فرآیند در‌یافت و ارائه خدمات برای استارتاپ‌ها،پوشش ریسک سرمایه‌گذاران و توسعه بازار خدمات‌دهندگان به اکوسیستم نوآوری می‌باشد.

1
3
2

اینوتوکن و استارتاپ‌ها

اینوتوکن و مراکز معرفی

اینوتوکن وپذیرندگان

اینوتوکن ابزاری جهت دریافت خدمات به صورت
ارزان‌تر،ساده‌تر و گسترده‌تر برای استارت آپ ها

اینوتوکن و استارت‌‌آپ‌ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه عضویت
در شبکه اینوتوکن روی دکمه زیر کلیک کنید.

برای استفاده از خدمات شبکه
اینوتوکن، ابتدا بایدکیف توکن
اینوتوکن را دانلود و نصب کنید.

اینوتوکن ابزاری جهت مدیریت ریسک و
افزایش نقد‌شوندگی مراکز معرفی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و عضویت
در شبکه اینوتوکن روی دکمه زیر کلیک کنید.

سپیدنامه اینوتوکن سندی جهت توضیح کامل
شرایط استفاده از شبکه و یا استفاده محصولات و خدمات ارائه شده مبتنی بر آن است.

اینوتوکن و پذیرنده‌ها

اینوتوکن ابزاری جهت گسترش شبکه مشتریان پذیرندگان
برای فروش و رشد بیشتر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و عضویت
در شبکه اینوتوکن روی دکمه زیر کلیک کنید.

مزایای اینوتوکن

0 +
0 +
0 +

همراهان ما