استارتاپ ها می‌توانند با طی کردن مسیر زیر امکان عضویت خود در شبکه اینوتوکن و بهره‌مندی از مزایای آن را مورد بررسی قرار دهند.